Zavolajte nám: +421 908 69 74 74

Služby pre predávajúcich

Takto budeme postupovať pri predaji Vašej nehnuteľnosti.

  • Poradenský a informačný servis pre klienta
  • Poradenstvo týkajúce sa aktuálnej trhovej ceny (stanovíme optimálnu predajnú cenu Vašej nehnuteľnosti, analýza potrieb klienta a voľba optimálnej obchodnej stratégie)
  • Zostavenie plánu predaja a ozrejmenie presného procesu predaja
  • Ako spolu s profesionálmi bezpečne postupovať pri predaji Vašej nehnuteľnosti
  • Posúdenie  a odstránenie právnych vad,ktoré bránia predaju (dedičstvo,exekúcie,vecné bremená a iné obmedzenia)
  • Návrh postupu predaja prispôsobeného na mieru požiadavkám klienta
  • Výber záujemcov a obhliadky nehnuteľností – šetríme Váš čas
  • Preverenie platobnej schopnosti klienta
  • Poskytnutie právnych služieb (vypracovanie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve, kúpnej zmluvy, zmluvy o zriadení vecného bremen, výmaz vecných bremien a iné)
  • Prevod nehnuteľností v katastri alebo prevod družstevného podielu